slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

icon map   Mapa webu

MMN, a.s.
nemocnice Semily
Adresa: 3. května 421
513 31 Semily
Česká Republika
emailbutton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 481 661 111
Fax: +420 481 625 082

Oddělení následné ústavní péče

MUDr.Pavel Kraťuk
Primář :

MUDr. Pavel Kraťuk

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

kadava
Vrchní sestra :

Bc. Olga Kadavá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

konakova
Staniční sestra :

Blanka Koňáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Charakteristika oddělení :

Na 60 lůžkách poskytujeme léčebnou a ošetřovatelskou  péči především pacientům po překonání akutní fáze jejich onemocnění nebo po zjištění onemocnění, které vyžaduje pobyt v nemocnici, ale již ne na akutním lůžku. Oddělení je zaměřeno spíše na nemoci vnitřních orgánů včetně stavů po operacích. Je vhodné i pro pacienty, kde ambulantní léčba při domácím ošetřování nevede ke zlepšení zdravotního stavu, nebo dochází ke zhoršení, např. soběstačnosti, pohyblivosti nebo stavu výživy. Dále je vhodné pro edukaci dlouhodobého léčebného režimu u chronicky nemocných. Oddělení přijímá pacienty od zcela soběstačných až po pacienty vyžadující komplexní péči.

 Nejčastější onemocnění, na které je oddělení zaměřeno:

 • interní choroby, projevy a následky aterosklerózy v oblasti srdce, periferních tepen, mozku, stavy po cévních mozkových příhodách
 • metabolické choroby, zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi, doléčení,   stabilizace a edukace dekompenzovaných pacientů, poruchy výživy a to jak malnutrice, tak   obezita, léčebně edukační pobyty obézních nemocných
 • paliativní péče o onkologicky nemocné
 • nemoci a stavy vyžadující analgetickou, rehydratační, vasodilatační a bronchodilatační infuzní terapii
 • doléčení pacientů po operacích vnitřních orgánů

 Poskytovaná péče:

 • léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace
 • rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice
 • pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické
 • řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče
 • sociální péče dobrovolníků, práce s rodinou, asistenceu závažných nemocných pacientů
 • duchovní služby

Ošetřovatelská péče je stěžejní činností na našem oddělení. Je zde možný krátkodobý i dlouhodobý pobyt.

 Pravidla pro příjem pacientů:

Na oddělení jsou přijímáni pacienti po odeznění akutní fáze onemocnění, po provedení nezbytných diagnostických a léčebných postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu.

Příjem je možný v řádné pracovní době ve všední dny po předchozí ústní domluvě s primářem oddělení, tel. (+420) 481 661 311, který posoudí indikaci v souladu se zaměřením a možnostmi oddělení. Písemná žádost je možná, není ale nutná. Podmínkou přijetí je překladová zpráva nebo jiná dokumentace dostatečně popisující zdravotní stav pacienta. O přijetí pacienta na oddělení žádá zpravidla jeho ošetřující lékař, může o něj požádat i sám pacient, případně prostřednictvím rodiny. Pokud na oddělení nebude volné místo, pacienta zapíšeme do pořadníku, který je u primáře oddělení a termín nástupu mu sdělíme neprodleně, jakmile se lůžko uvolní.

 

Kontakty:

+420 481 661 311 - primář MUDr. Pavel Kraťuk
+420 481 661 322 - vrchní sestra Bc. Olga Kadavá
+420 481 661 323 - sesterna NUP A
+420 481 661 391 - sesterna NUP B

  Ordinační hodiny...

Certifikáty

1 ambul 2016 m3 hospit 2016 mlab2014 m