slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

icon map   Mapa webu

MMN, a.s.
nemocnice Semily
Adresa: 3. května 421
513 31 Semily
Česká Republika
emailbutton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 481 661 111
Fax: +420 481 625 082

Oddělení následné ústavní péče

obrys
Primář :

MUDr. Martina Růžičková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

kadava
Vrchní sestra :

Bc. Olga Kadavá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

konakova
Staniční sestra :

Blanka Koňáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Charakteristika oddělení :

  Představujeme Vám oddělení následné ústavní péče v semilské nemocnici. Na dvou stanicích, které dohromady disponují 60 lůžky, poskytujeme lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Náš tým kromě lékařů a nelékařů doplňuje ergoterapeutka a logopedka. Všichni se snaží pacientům pobyt v nemocnici zpříjemnit, zpestřit a obohatit. 

  V rámci rehabilitace a ergoterapie se zaměřujeme na udržení a zlepšení fyzického i psychického stavu našich pacientů. Snažíme se je aktivizovat na lůžku i mimo něj s cílem zachovat jejich maximální soběstačnost. Provádíme cvičení na lůžku, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek, individuální cvičení se zaměřením na posilování a zvyšování rozsahu pohybu, trénink jemné motoriky, grafomotoriky a mnoho dalších aktivit.

  Nedílnou součástí rehabilitace je trénink kognitivních funkcí (paměť, orientace, pozornost, logické myšlení, atd.).

  Ergoterapie probíhá individuální i skupinovou formou. K dispozici máme ergoterapeutickou dílnu, kde mimo jiné činnosti probíhá i terapie zaměřená na ruční práce. Naši pacienti zde vyrábějí dekorativní předměty s aktuální tématikou (např. vánoční, velikonoční, atd.).

  Pacientům s fatickou poruchou se věnuje zkušená logopedka.

 Nejčastější onemocnění, na které je oddělení zaměřeno:

 • interní choroby, projevy a následky aterosklerózy v oblasti srdce, periferních tepen, mozku, stavy po cévních mozkových příhodách
 • metabolické choroby, zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi, doléčení,   stabilizace a edukace dekompenzovaných pacientů, poruchy výživy a to jak malnutrice, tak   obezita, léčebně edukační pobyty obézních nemocných
 • paliativní péče o onkologicky nemocné
 • nemoci a stavy vyžadující analgetickou, rehydratační, vasodilatační a bronchodilatační infuzní terapii
 • doléčení pacientů po operacích vnitřních orgánů

 Poskytovaná péče:

 • léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace
 • rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice
 • pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické
 • řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče
 • sociální péče dobrovolníků, práce s rodinou, asistenceu závažných nemocných pacientů
 • duchovní služby

Ošetřovatelská péče je stěžejní činností na našem oddělení. Je zde možný krátkodobý i dlouhodobý pobyt.

 Pravidla pro příjem pacientů:

Na oddělení jsou přijímáni pacienti po odeznění akutní fáze onemocnění, po provedení nezbytných diagnostických a léčebných postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu.

Příjem je možný v řádné pracovní době ve všední dny po předchozí ústní domluvě s primářem oddělení, tel. (+420) 481 661 311, který posoudí indikaci v souladu se zaměřením a možnostmi oddělení. Písemná žádost je možná, není ale nutná. Podmínkou přijetí je překladová zpráva nebo jiná dokumentace dostatečně popisující zdravotní stav pacienta. O přijetí pacienta na oddělení žádá zpravidla jeho ošetřující lékař, může o něj požádat i sám pacient, případně prostřednictvím rodiny. Pokud na oddělení nebude volné místo, pacienta zapíšeme do pořadníku, který je u primáře oddělení a termín nástupu mu sdělíme neprodleně, jakmile se lůžko uvolní.

Přikládáme několik fotografií, všechny jsou pořízeny s písemným souhlasem zúčastněných.
Případným zájemcům rádi poskytneme podrobnější informace, či ukázky naší činnosti. Můžete se obrátit na vrchní sestru Bc. Olgu Kadavou, staniční sestru Blanku Koňákovou a ergoterapeutku Bc. Danielu Bartošovou.

Kontakty:

+420 481 661 311 - vedoucí lékař MUDr. Martina Růžičková
+420 481 661 322 - vrchní sestra Bc. Olga Kadavá
+420 481 661 323 - sesterna NUP A
+420 481 661 391 - sesterna NUP B

  Ordinační hodiny...

Certifikáty

1 ambul 2016 m3 hospit 2016 mlab2014 m  screening nadoru kolorekta 2017 2018 m