slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

icon map   Mapa webu

MMN, a.s.
nemocnice Semily
Adresa: 3. května 421
513 31 Semily
Česká Republika
emailbutton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 481 661 111
Fax: +420 481 625 082

Několik slov o obezitě

Obezita je chronické onemocnění při němž se v těle ukládá nadměrné množství tuku. Potihuje jak dospělé, tak děti na celé zeměkouli a v současné době je již zdravotním problémem, který lze přirovnat k epidemii. Její příčinou je nerovnováha mezi množstvím energie dodané tělu potravou a množstvím energie vydané fyzickými aktivitami a dále pak ukládání nespotřebované energie přijaté navíc do tukových zásob organizmu.

Co ovlivňuje vznik obezity

Sedavý způsob života,cenová dostupnost a nabídka atraktivních a na energii bohatých potravin,přejídání,nízká fyzická aktivita atd.
Genetické předpoklady jsou nízká schopnost spalování tuků,upřednostňování některých konkrétních chutí,nedostatečná samozřejmá fyzická aktivita a další. Nemalý vliv na vznik obezity mají i rodinné stravovací zvyklosti.

BMI

BMI z anglického Body Mass Index-označení tzv.indexu tělesné hmotnosti: BMI- hmotnost (kg) / výška (m2)
BMI pod 20-hovoříme o podváze,kdy ze zdravotního hlediska vzniká riziko a nebezpečí podvýživy
BMI 20-25 představuje normální rozmezí a zdravotní rizika spojená s váhou jsou minimální
BMI 26-30 nadváha se středně vysokým zdravotním rizikem
BMI 30-39 obezita,která sebou přináší již vysoké zdravotní riziko
BMI nad 40 představuje těžkou obezitu s velmi vysokým zdravotním rizikem

Zdravotní komplikace obezity

Nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku řady onemocnění.Obezita také zvyšuje riziko úmrtnosti.Zdravotní rizika stoupají již od hodnoty BMI 25. Morbidní (chorobná) obezita při BMI na 40 je pak závažným onemocněním a lidé s tímto stupněm nadváhy většinou nepřežívají 60 let. Komplikace mechanické:opotřebení kloubů,dušnost,poruchy dechu při spánku, chrápání. Komplikace metabolické:jsou to komplikace související s látkovou přeměnou. Jsou to cukrovka,hypertenze (vysoký krevní tlak),ateroskleróza,sterilita, některé zhoubné nádory (např.tlustého střeva,dělohy atd.) Pokles hmotnosti o 10% vede k poklesu všech metabolických komplikací o 50 % Komplikace psychosociální:poruchy příjmu potravy,společenská diskriminace, nízké sebevědomí,deprese,úzkost.

Léčba obezity

Léčba má být individuální,přizpůsobená věku klienta,stupni nadváhy,přítomnosti zdravotních komplikací. Jejím cílem není naprostá normalizace hmotnosti.Takový cíl je u většiny obézních klientů nereálný a zklamání je důsledkem ztráty motivace. Proto je důležité vytyčit reálné cíle redukce hmotnosti.Motivací klienta a předpokladem úspěšnosti redukčního režimu jsou především důvody zdravotní, estetické a případně i společenské.

Terapie

-nízkoenergetická dieta s omezením tuků
-pohybová aktivita
-změna pohybových a stravovacích návyků

Pohybová aktivita

je nedílnou součástí prevence,ale i léčby obezity.Typ pohybu,intenzitu,dobu trvání je třeba nastavit s ohledem na věk klienta,stupeň obezity a zohlednění
komplikací.Jako nejvhodnější zvýšení fyzické aktivity je doporučována chůze, jízda na kole,chůze do schodů.Pohyb jako takový by neměl být vysilující.
Mezi doporučené lze zařadit plavání a vodní sporty jako pólo,veslování,běh na lyžích.

Prevence obezity

Propagace zdravého životního stylu,zajištění dostupnosti nízkoenergetických potravin,příležitosti ke zvýšení pohybových aktivit. Již v dětství se rozhoduje o stravovacích a pohybových návycích,které mohou rozhodnout o hmotnosti v dospělosti. I dědičně podloženou obezitu lze při cílevědomé životosprávě výrazně pozitivně ovlivnit.

Edukace nutričním terapeutem

S klientem je proveden krátký vstupní pohovor zaměřený na jeho stravovací návyky a dosavadní pohybové aktivity.Dále je provedeno vážení,změření tuků tukoměrem,určení BMI.Klient dodá k rozboru a zhodnocení soupis svého jídelníčku z uplynulého období.Po rozboru jsou vytyčeny chyby a je navrhnuto
opatření týkající se stravování.Klientovi je nybídnuta možnost vypracování individuálního jídelníčku,případně obdrží obecný jídelníček jako vzor diety nízkoenergetické. Dále je možno doporučit vhodnou literaturu obsahující i receptury. V rámci reedukaceje s klientem probrána úspěšnost přijatých opatření a to,
jak se se změnami vyrovnává,jak se cítí,jak bude léčba pokračovat.

(Čerpáno z: Hainer:Obezita,Kunešová:Obezita,Špirudová,Tomanová,Kudlová,Halmo:Multifunkční ošetřovatelství II,Mlčoch:Obezita,A.Sigmundová:Edukace obezity)


Pokud vás obezita zajímá podrobněji, pokračujte zde.

Certifikáty

1 ambul 2016 m3 hospit 2016 mlab2014 m  screening nadoru kolorekta 2017 2018 m