slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

icon map   Mapa webu

MMN, a.s.
nemocnice Semily
Adresa: 3. května 421
513 31 Semily
Česká Republika
emailbutton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 481 661 111
Fax: +420 481 625 082

Logopedické pracoviště

obrys
Logopedka :

Bc. Miroslava Koucká

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Charakteristika oddělení :

Poskytujeme logopedickou péči u těchto poruch:

 • opožděný vývoj řeči
 • dyslalie (náprava artikulace)
 • vývojová dysfázie
 • poruchy řeči při anomáliích orofaciálního svalstva
 • palatolálie ( specifické poruchy řeči, jejíž příčinou je rozštěp)
 • náprava sluchových vad a poruch
 • náprava řeči u dětí s mentálním postižením
l1
l3

Logopedická péče u dětí je zaměřena na:

 • rozvoj a nácvik správné výslovnosti
 • dechová a hlasová cvičení
 • cvičení motoriky mluvidel
 • nácvik komunikačních dovedností
 • cvičení na rozvoj fonematického sluchu ( rozlišování hlásek ve slově)
 • rozvoj sluchové a zrakové percepce, slovní zásoby, logického myšlení, koncentrace pozornosti
 • rozvoj jemné motoriky, grafomotorická cvičení
Veškerá cvičení probíhají za vzájemné spolupráce s rodiči. Bez této spolupráce by nebyla logopedická terapie úspěšná. Rodiče jsou nedílnou součástí terapie.
Bez spolupráce rodiny nemůže být péče taková, aby pomohla využít všechny schopnosti a předpoklady dítěte.
l2
Kontakty:

(+420) 481 661 393 nebo (+420) 778 403 367 - ambulance

 Ordinační hodiny...
 

 

 

Certifikáty

1 ambul 2016 m3 hospit 2016 mlab2014 m  screening nadoru kolorekta 2017 2018 m